Jagiellonian University Repository

Request a copy of the document

pcg.skipToMenu

Request a copy of the document

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

"Żydowski" świat portugalskich inkwizytorów - kazania z portugalskich ceremonii auto da fé (XVI-XVIII wiek) w dyskursie antyżydowskim epoki nowożytnej

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files