Jagiellonian University Repository

Dać rzetelną wiedzę, rozwinąć duchowe aspiracje : z ks. dr. Mieczysławem Rolką, dyrektorem krakowskiego Liceum OO. Pijarów rozmawia Marek Tytko

pcg.skipToMenu

Dać rzetelną wiedzę, rozwinąć duchowe aspiracje : z ks. dr. Mieczysławem Rolką, dyrektorem krakowskiego Liceum OO. Pijarów rozmawia Marek Tytko

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska