Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Film o Heraklicie

Film o Heraklicie

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:23:11Z
dc.date.available 2017-09-19T08:23:11Z
dc.date.issued 1987 pl
dc.identifier.issn 0239-8176 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44310
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Film o Heraklicie pl
dc.title.alternative Film on Heraclitus pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wierszem metafizycznym o relacji człowieka ze światem na przykładzie filozofii Heraklita i manipulacji filmowej. pl
dc.abstract.en The text is a metaphysical verse on relationship a man and the world for example philosophy of Heraclitus and film manipulation. pl
dc.subject.pl literatura pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl polska literatura XX wieku pl
dc.subject.pl Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.pl liryka metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja metafizyczna pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl poezja chrześcijańska pl
dc.subject.pl nowa metafizyczność pl
dc.subject.pl eschatologizm pl
dc.subject.pl film pl
dc.subject.pl Heraklit z Efezu pl
dc.subject.pl czas pl
dc.subject.pl przemijanie pl
dc.subject.pl manipulacje pl
dc.subject.pl inżynieria dusz pl
dc.subject.en literature pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en Polish poetry in 20th century pl
dc.subject.en Marek Mariusz Tytko (1967-) pl
dc.subject.en metaphysical lyrics pl
dc.subject.en metaphysical poetry pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.subject.en Christian poetry pl
dc.subject.en new metaphysics (new metaphysical poetry, new metaphysicsness) pl
dc.subject.en eschatologism pl
dc.subject.en film pl
dc.subject.en Heraclitus of Ephesus pl
dc.subject.en time pl
dc.subject.en passing pl
dc.subject.en manipulations pl
dc.subject.en social engineering pl
dc.description.number 2 (50) pl
dc.title.journal Student pl
dc.language.container pol pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 360; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska