Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Spotkanie ze światem wartości : z dr hab. Bogusławem Żurakowskim, aksjologiem - pedagogiem, literaturoznawcą, wicedyrektorem Instytutu Pedagogiki UJ, rozmawia Marek Mariusz Tytko

Spotkanie ze światem wartości : z dr hab. Bogusławem ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska