Jagiellonian University Repository

Kontakty polsko-słoweńskie na gruncie literatury czwartej

pcg.skipToMenu

Kontakty polsko-słoweńskie na gruncie literatury czwartej

Show full item record

dc.contributor.author Fidowicz, Alicja [SAP14043995] pl
dc.date.accessioned 2017-09-12T15:08:30Z
dc.date.available 2017-09-12T15:08:30Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2543-943X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44123
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kontakty polsko-słoweńskie na gruncie literatury czwartej pl
dc.title.alternative Polish-Slovene contacts in the context of children’s and youth literature pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 12-30 pl
dc.description.additional Bibliogr., streszcz. po pol. i ang. pl
dc.identifier.weblink http://www.ctct.polonistyka.uj.edu.pl/documents/122190295/135839310/czy_tam_czy_tu_nr1-2_2016.pdf pl
dc.abstract.pl Autorka rozpoczyna swoje rozważania dotyczące historii wzajemnej recepcji literatur dla dzieci i młodzieży w Polsce i Słowenii od przypomnienia początków kontaktów polsko-słoweńskich oraz zauważenia asymetrii w tych relacjach. Następnie autorka przechodzi do omówienia przemian historycznych we wzajemnym odbiorze poszczególnych utworów dla czytelników dziecięcych, akcentując znaczenie mediów w promocji literatury obu kultur i nierówność we wzajemnej recepcji. pl
dc.abstract.en Author begins her reflections about history of mutual reception of children's and youth literature between Poland and Slovenia with the reminding of the historical beginnings of Polish–Slovene cultural contacts and asymetric character of this relationship. In the next paragraphs author tries to explain historical changes in mutual reception of children's literature. pl
dc.subject.pl literatura słoweńska pl
dc.subject.pl media pl
dc.subject.pl przekład pl
dc.subject.pl Słowenia pl
dc.subject.en Slovene literature pl
dc.subject.en media pl
dc.subject.en translation pl
dc.subject.en Slovenia pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.description.publication 0,89 pl
dc.title.journal Czy/tam/czy/tu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-06-11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa