Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Porous alumina membranes with branched nanopores as templates for fabrication of Y-shaped nanowire arrays

Porous alumina membranes with branched nanopores as ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa