Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie zabytków na potrzeby infrastruktury turystycznej : szansa czy zagrożenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego? : przykład Hiszpanii

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie zabytków na potrzeby infrastruktury turystycznej : szansa czy zagrożenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego? : przykład Hiszpanii

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska