Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nowa Ekonomia i rozdroża kapitalizmu : perspektywa socjologiczna

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Leonarska, Dorota

pl
dc.date.accessioned

2017-09-11T13:16:15Z

dc.date.available

2017-09-11T13:16:15Z

dc.date.issued

2017

pl
dc.identifier.issn

2299-2383

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44049

dc.language

pol

pl
dc.rights

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

*
dc.rights.uri

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode

*
dc.title

Nowa Ekonomia i rozdroża kapitalizmu : perspektywa socjologiczna

pl
dc.title.alternative

The New Economy and the crossroads of capitalism : a sociological perspective

pl
dc.type

JournalArticle

pl
dc.description.physical

95-108

pl
dc.description.additional

Bibliogr. s. 108

pl
dc.identifier.weblink

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+16_1_2017/23557908-be4b-453f-a2fc-7db67abf48fc#page=95

pl
dc.abstract.pl

Nowość "Nowej Ekonomii" wynika z wielkich zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Mają one poważne cywilizacyjne podłoże. W niniejszym artykule zarysowano procesy kształtujące współczesną cywilizację, składające się na kryzys cywilizacyjny i kryzys kapitalizmu. We współczesnej literaturze socjologicznej zwraca się uwagę na wyraźne zróżnicowanie modeli kapitalizmu w dobie wielkich przemian cywilizacyjnych i gospodarczych. Tekst przedstawia główne stanowiska takich myślicieli, jak Anthony Giddens, Manuel Castells i Alain Touraine. Analiza wspomnianych wyżej koncepcji prowadzi do wniosku o dwóch modelach kapitalizmu realizowanych we współczesnym świecie.

pl
dc.abstract.en

The novelty of the "New Economy" results from the great changes, which are occurring in the contemporary world. They have a serious civilizational basis. This article outlines the processes, which shape today's civilization, and constitutes the civilizational and capitalistic crisis. Contemporary sociological literature presents an explicit difference between capitalistic orientations emerging as a result of these great civilizational and economic changes. This text presents the main standpoints of such sociologists as Anthony Giddens, Manuel Castells, and Alain Touraine. A deeper analysis of the above-mentioned concepts leads us to conclude that two ideal types, in a Weberian sense, two different capitalistic orientations are being introduced in the contemporary world.

pl
dc.subject.pl

globalizacja

pl
dc.subject.pl

kapitalizm

pl
dc.subject.pl

kryzys

pl
dc.subject.pl

państwo

pl
dc.subject.pl

rynek

pl
dc.subject.pl

społeczeństwo

pl
dc.subject.en

capitalism

pl
dc.subject.en

crisis

pl
dc.subject.en

globalization

pl
dc.subject.en

market

pl
dc.subject.en

society

pl
dc.subject.en

state

pl
dc.description.number

16 (1)

pl
dc.identifier.eissn

2082-9213

pl
dc.title.journal

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne

pl
dc.language.container

pol

pl
dc.date.accession

2017-09-11

pl
dc.subtype

Article

pl
dc.rights.original

CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0;

pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki