Jagiellonian University Repository

Masowość a turystyka kulturowa : doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

pcg.skipToMenu

Masowość a turystyka kulturowa : doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.author Pokojska, Weronika [USOS96283] pl
dc.contributor.author Pudełko, Agnieszka [USOS96117] pl
dc.date.accessioned 2017-09-11T12:06:48Z
dc.date.available 2017-09-11T12:06:48Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44030
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Masowość a turystyka kulturowa : doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pl
dc.title.alternative Mass or cultural tourism : World Youth Day in Krakow participants' experiences pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-87 pl
dc.identifier.weblink http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/856 pl
dc.subject.pl turystyka pielgrzymkowa pl
dc.subject.pl turystyka religijna pl
dc.subject.pl Światowe Dni Młodzieży pl
dc.subject.pl "slowtravel" pl
dc.subject.pl turystyka masowa pl
dc.subject.en pilgrimage tourism pl
dc.subject.en religious tourism pl
dc.subject.en World Youth Day pl
dc.subject.en slow travel pl
dc.subject.en mass tourism pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 1689-4642 pl
dc.title.journal Turystyka Kulturowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-27 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska