Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Pamiętnik liryczny Agaty LinekAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Matuszek Gabriela

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Matuszek Gabriela

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Matuszek Gabriela