Jagiellonian University Repository

Get your message across : ćwiczenia do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego : poziom rozszerzony

Get your message across : ćwiczenia do ustnego ...

Show full item record

dc.contributor.author Szpila, Grzegorz [SAP11016900] pl
dc.date.accessioned 2017-09-08T10:54:34Z
dc.date.available 2017-09-08T10:54:34Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.isbn 83-7396-572-6 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7396-572-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43981
dc.language pol pl
dc.title Get your message across : ćwiczenia do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego : poziom rozszerzony pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Egis pl
dc.description.physical 139 pl
dc.abstract.pl Get your message across : ćwiczenia do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego : poziom rozszerzonyy to książka adresowana do uczniów przygotowujących się do egzaminu ustnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz wszystkich, którzy opanowali struktury leksykalno-gramatyczne na poziomie B2 – C2 w skali poziomów biegłości języka określonej przez CEF. Celem tej publikacji jest prezentacja oraz utrwalenie słownictwa odnoszącego się do tematów uwzględnionych w standardach wymagań egzaminacyjnych nowej matury. Książka zawiera blisko 300 ćwiczeń podzielonych na 15 grup tematycznych. W obrębie każdej z nich ćwiczenia uszeregowano wg zagadnień szczegółowych, od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Dzięki temu można systematycznie pracować nad określonym tematem oraz korzystać z książki już od pierwszej klasy liceum, wybierając ćwiczenia o różnym poziomie trudności. W każdym rozdziale ćwiczenia leksykalne sprawdzają znajomość słownictwa, kolokacji oraz idiomów, a zadania ustne pozwalają uczniom na aktywne użycie zaprezentowanej leksyki oraz doskonalenie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii na aktualne tematy. Ostatni rozdział, również poprzez ćwiczenia, przedstawia wybrane informacje kulturoznawcze dotyczące krajów angielskiego obszaru językowego. Z książki można korzystać, ucząc się samodzielnie (zawiera klucz do wszystkich zadań zamkniętych oraz propozycje odpowiedzi do niektórych zadań otwartych), natomiast zadania komunikacyjne najlepiej jest wykonać w grupie pracującej pod kierunkiem nauczyciela. pl
dc.subject.pl język angielski pl
dc.subject.pl szkoły ponadgimnazjalne pl
dc.subject.pl ćwiczenia pl
dc.description.series Matura Plus pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.subtype Handbook pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)