Jagiellonian University Repository

Kiedy Turek napoi konia w Wiśle…

pcg.skipToMenu

Kiedy Turek napoi konia w Wiśle…

Show full item record

dc.contributor.author Nykiel, Piotr [SAP11018448] pl
dc.date.accessioned 2015-03-31T07:44:03Z
dc.date.available 2015-03-31T07:44:03Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2082-310X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4389
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kiedy Turek napoi konia w Wiśle… pl
dc.title.alternative When a Turk waters his horse at the Vistula… pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 72-79 pl
dc.description.additional Tekst artykułu równolegle w języku polskim i angielskim pl
dc.abstract.pl Podczas swej bytności we wschodniej Galicji oficerowie i żołnierze tureccy kwaterowali we wsiach i w miastach, zamieszkałych przez Polaków, Żydów i Rusinów. Bezpośrednie kontakty nawiązywane wówczas – czasem łamaną niemiecczyzną, a najczęściej za pomocą gestów – zaowocowały obaleniem wielu stereotypów. pl
dc.subject.pl I wojna światowa pl
dc.subject.pl front galicyjski pl
dc.subject.pl Turcy w Galicji pl
dc.subject.pl osmański XV Korpus pl
dc.subject.pl stosunki polsko-tureckie pl
dc.subject.en WW I pl
dc.subject.en Galician Front pl
dc.subject.en Turks in Galicia pl
dc.subject.en Ottoman 15th Corps pl
dc.subject.en Polish-Turkish relations pl
dc.description.number 14 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Herito pl
dc.title.volume Turcja = Türkiye = Turkey pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)