Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konstytucyjność trybu wyboru sędziów powszechnych do KRS : opinia w przedmiocie zgodności art. 11 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 12.05.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP

Konstytucyjność trybu wyboru sędziów powszechnych ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach