Jagiellonian University Repository

Cauchy-Riemann meet Monge-Ampère

Cauchy-Riemann meet Monge-Ampère

Show full item record

dc.contributor.author Błocki, Zbigniew [SAP11014340] pl
dc.date.accessioned 2015-03-31T06:41:18Z
dc.date.available 2015-03-31T06:41:18Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1664-3607 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4379
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Cauchy-Riemann meet Monge-Ampère pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 433-480 pl
dc.description.volume 4 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s13373-014-0058-2 pl
dc.identifier.eissn 1664-3615 pl
dc.title.journal Bulletin of Mathematical Sciences pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska