Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Remarks of transversally f-biharmonic mapsAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki nie afiliował
Wolak Robert
Chiang, Yuan-Jen

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Wolak Robert
Chiang, Yuan-Jen

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Wolak Robert
Chiang, Yuan-Jen