Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Adaptive active learning as a multi-armed bandit problemAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki nie afiliował
Czarnecki Wojciech
Friedrich, Gerhard
Podolak Igor
Schaub, Torsten
O'Sullivan, Barry

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Czarnecki Wojciech
Friedrich, Gerhard
Podolak Igor
Schaub, Torsten
O'Sullivan, Barry

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Matematyki i Informatyki
Czarnecki Wojciech
Friedrich, Gerhard
Podolak Igor
Schaub, Torsten
O'Sullivan, Barry