Jagiellonian University Repository

Potrzeby poznawcze nauczycieli związane z ich pracą dydaktyczno-wychowawczą

pcg.skipToMenu

Potrzeby poznawcze nauczycieli związane z ich pracą dydaktyczno-wychowawczą

Show full item record

dc.contributor.author Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.contributor.editor Lejzerowicz, Magda pl
dc.contributor.editor Stankiewicz, Teresa pl
dc.contributor.editor Krasnodębski, Mikołaj pl
dc.date.accessioned 2015-03-30T14:39:27Z
dc.date.available 2015-03-30T14:39:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61140-45-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4369
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Potrzeby poznawcze nauczycieli związane z ich pracą dydaktyczno-wychowawczą pl
dc.title.alternative Teachers’ cognitive needs pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo SWPR pl
dc.description.physical 73-87 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest raportem z badań nad potrzebami poznawczymi współczesnych nauczycieli (potrzebami związanymi z poszukiwaniem nowej wiedzy i uzupełnianiem wiedzy już posiadanej). Respondenci (250 nauczycieli z Małopolski i Śląska) zapytani zostali m.in. o to, w jakim stopniu odczuwają potrzeby poznawcze i z jakimi dziedzinami wiedzy potrzeby te są związane. Analizie poddano uwarunkowania tego stanu rzeczy wynikające ze stopnia awansu zawodowego nauczyciela, szczebla szkoły, w której uczy, stażu pracy i środowiska terytorialnego szkoły. W końcowej części artykułu zaprezentowano poszczególne kategorie motywów, którymi kierują się nauczyciele przy podejmowaniu aktywności poznawczej. pl
dc.abstract.en This article is a report of research on the cognitive needs of contemporary teachers (to acquire more knowledge and decipher the world around through exploration). Respondents (250 teachers from Malopolska and Silesia) were called upon to give answers, among others, to what extent they feel cognitive needs and to identify the areas of knowledge related to these needs. This study examines to what extent various determinants resulting from teaching degree, school level, seniority, and school environment can affect the cognitive needs. In the final part of the article presents different categories of motives that guide the teachers when making cognitive activity. The final part the article presents the different categories of motives that make teachers to undertake cognitive activity. pl
dc.subject.pl nauczyciele pl
dc.subject.pl wiedza pl
dc.subject.pl potrzeby poznawcze pl
dc.subject.pl aktywność poznawcza pl
dc.subject.en teachers pl
dc.subject.en knowledge pl
dc.subject.en cognitive needs pl
dc.subject.en cognitive activity pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Nowy nauczyciel : nowa edukacja pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Gołek, Bartłomiej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)