Jagiellonian University Repository

Rola przeżycia estetycznego w procesie samowychowania człowieka dorosłego

pcg.skipToMenu

Rola przeżycia estetycznego w procesie samowychowania człowieka dorosłego

Show full item record

dc.contributor.author Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.contributor.editor Gofron, Andrzej pl
dc.contributor.editor Motyl, Karol pl
dc.date.accessioned 2015-03-30T14:10:22Z
dc.date.available 2015-03-30T14:10:22Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7850-525-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4365
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Rola przeżycia estetycznego w procesie samowychowania człowieka dorosłego pl
dc.title.alternative The role of aesthetic experience in the process of self-education of an adult pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls pl
dc.description.physical 143-152 pl
dc.abstract.pl Artykuł ukazuje edukacyjny wymiar oddziaływania sztuki na człowieka, w szczególności miejsce i rolę przeżycia estetycznego w procesie samowychowania (autokreacji) człowieka dorosłego. W toku przeżycia estetycznego odsłaniają się przed uczestniczącą w nim jednostką nie tylko same wartości estetyczne, ale także wartości poznawcze i moralne. Przeżywanie tych ostatnich kształtuje aksjologiczne wnętrze człowieka i w sposób znaczący może mu pomagać w mierzeniu się z problemami własnego życia. Samokształtowanie jest całożyciowym procesem rozwoju samego siebie, całej swojej osobowości, jest świadomą pracą nad sobą we wszystkich możliwych formach i zakresach. Odnosi się ono do wszelkich samodzielnych działań człowieka nastawionych na pełny rozwój osobowy. Istotnym momentem tych działań jest dobrowolna zmiana czy też modyfikacja własnych nastawień, postaw, poglądów, systemów wartości czy zasobu wiedzy. Traktowanie pedagogiki jako nauki o szeroko rozumianej działalności edukacyjnej pozwala na włączanie w zakres jej przedmiotu samowychowania i samokształcenia, czyli głównych składników samokształtowania człowieka w ciągu całego życia. pl
dc.abstract.en This article discusses art from an education perspective, particularly from the point of view of education through art idea. It concerns the cognitive and ethical role of esthetic experience. If someone wants to understand a certain value and really feel it, a certain kind of experience of this value must takes place in him or her. Art shapes the reflection of the world and its complexity and contact with esthetic objects seems to be an important basis for the process of self-formation of a human being throughout his whole life. It should also be an experience of adults. Self-education seems to be a pedagogical category which has been a bit forgotten lately. The education of the 21st century in its different forms – from traditional to on-line – is focused mostly on the problem of training, additional training and acquiring intellectual dispositions. As the process of self-training, which means self-acquisition of knowledge and abilities, is sometimes emphasized in the modern teaching programs and educational reports, then the matters of self-formation of one’s personality, working on oneself, the process of becoming in axiological aspect – the matters of self-education – are pushed aside. The process of formation of an axiological structure in a person does not have an end – there is no moment in one’s biography in which one’s personality would be fully defined. pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl przeżycie estetyczne pl
dc.subject.pl wychowanie przez sztukę pl
dc.subject.pl samowychowanie pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en self-education pl
dc.subject.en education through art pl
dc.subject.en esthetic experience pl
dc.description.series Podstawy Edukacji, ISSN 2081-2264; t. 6 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Sfera wartości i zasad : konstruowanie podmiotu pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Gołek, Bartłomiej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 2


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)