Jagiellonian University Repository

Pädagogische Dimension des ästhetischen Erlebnisses

Pädagogische Dimension des ästhetischen Erlebnisses

Show full item record

dc.contributor.author Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.date.accessioned 2015-03-30T14:04:15Z
dc.date.available 2015-03-30T14:04:15Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2410-5023 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4364
dc.language ger pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Pädagogische Dimension des ästhetischen Erlebnisses pl
dc.title.alternative Pedagogical dimension of aesthetic experience pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 10-11 pl
dc.abstract.pl Oddziaływanie sztuki na człowieka dokonuje się w toku przeżycia estetycznego. Znamienną cechą tej kategorii przeżycia aksjologicznego jest to, że odsłania ono przed swoim podmiotem nie tylko wartości estetyczne (będące tego przeżycia bezpośrednią przyczyną), ale także wartości poznawcze i społeczno-moralne. Proces przeżycia estetycznego przyczyniać się może do wzbogacania naszej wiedzy o sobie i o innych, do osiagania samodzielności poznawczej, uczenie się krytycznego i osobistego myślenia. W sferze społeczno-moralnej sztuka pomagać nam może w nabywaniu umiejętności rozumienia złożonych, niejednoznacznych i trudnych niejednokrotnie sytuacji ludzkich, co z kolei prowadzić może do lepszej komunikacji z innymi. Idzie tu więc o integralny rozwój naszej osobowości, osiąganie pełniejszej samowiedzy i samourzeczywistnienia. W tym właśnie sensie sztuka i jej przeżywanie, dokonujące się w kontakcie z przedmiotami estetycznymi, jawią się jako ważne podłoże procesu wychowania, kształcenia oraz samokształtowania się człowieka w ciągu całego życia. pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl wychowanie przez sztukę pl
dc.subject.pl przeżycie estetyczne pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Bökwe pl
dc.language.container ger pl
dc.participation Gołek, Bartłomiej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)