Jagiellonian University Repository

Znaczenie potrzeb poznawczych w rozwoju człowieka i ich rola w procesie nauczania

Znaczenie potrzeb poznawczych w rozwoju człowieka i ...

Show full item record

dc.contributor.author Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.contributor.editor Gąsiorek, Krystyna pl
dc.contributor.editor Paśko, Ingrid pl
dc.date.accessioned 2015-03-30T13:57:33Z
dc.date.available 2015-03-30T13:57:33Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7271-756-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4363
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Znaczenie potrzeb poznawczych w rozwoju człowieka i ich rola w procesie nauczania pl
dc.title.alternative The importance of cognitive needs of human development and education pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego pl
dc.description.physical 25-42 pl
dc.abstract.pl Potrzeba poznawcza należy do podstawowych ludzkich potrzeb i jest powszechna - występuje we wszystkich kulturach. Jest ona potrzebą rozwojową, domagająca się ciągłego zaspokajania w coraz to nowych obszarach wiedzy i rozumienia. W świetle powyższych definicji i rozważań stwierdzić można, że problem potrzeb poznawczych człowieka to problem jego ciekawości, intelektualnej aktywności, problem nabywania nowej wiedzy i uzupełniania wiedzy już posiadanej. Ustawiczne uczenie się i aktywność poznawcza w różnych obszarach wiedzy powinny być udziałem nauczyciela XXI wieku, ma on bowiem być sprawcą wychowania intelektualnego swoich uczniów. Do jednych z ważniejszych zadań współczesnego nauczyciela zaliczyć należy wzbudzanie i zaspokajanie poznawczych potrzeb dzieci i młodzieży, inicjowanie ich intelektualnych przygód, kształtowanie samodzielności poznawczej uczniów i ich postaw wobec wartości prawdy. pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Poznawanie świata w edukacji dziecka = Exploring the world in child's education pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Gołek, Bartłomiej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)