Jagiellonian University Repository

Współczesny wymiar pijarskiego dzieła wychowawczego : doświadczenia polskie

pcg.skipToMenu

Współczesny wymiar pijarskiego dzieła wychowawczego : doświadczenia polskie

Show full item record

dc.contributor.author Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.date.accessioned 2015-03-30T13:49:22Z
dc.date.available 2015-03-30T13:49:22Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1898-3685 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4362
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Współczesny wymiar pijarskiego dzieła wychowawczego : doświadczenia polskie pl
dc.title.alternative Contemporary dimension of Piarist pedagogy : Polish experience pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 115-124 pl
dc.identifier.weblink http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk11/PK11a08.pdf pl
dc.abstract.pl Pijarzy - Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych - to zakon, którego zasadniczym powołaniem jest nauczanie dzieci i młodzieży w duchu pobożności. Działalność pedagogiczna na trwale wpisana została w charyzmat pijarów, a zakonników tych wyróżnia na tle innych zgromadzeń składanie dodatkowego - obok ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa - czwartego ślubu zakonnego: bezinteresownej troski o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. W pierwszej części tekstu przedstawiona zostanie sylwetka założyciela Zakonu Szkół Pobożnych, w kolejnej - jego myśl i działalność pedagogiczna. Cześć trzecia to krótki zarys historii obecności pijarów na ziemi polskiej. Końcowa analiza dotyczyć będzie współczesnego wymiaru pedagogii pijarskiej. pl
dc.subject.pl pijarzy pl
dc.subject.pl pedagogia pijarów pl
dc.subject.pl wychowanie kalasantyńskie pl
dc.description.number 11 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Pedagogika Katolicka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-30 pl
dc.participation Gołek, Bartłomiej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)