Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Studia onomastyczne i socjolingwistyczneAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Skarżyński Mirosław
Walczak, Bogdan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Skarżyński Mirosław
Walczak, Bogdan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Skarżyński Mirosław
Walczak, Bogdan