Jagiellonian University Repository

Rola dotyku w komunikacji interpersonalnej

pcg.skipToMenu

Rola dotyku w komunikacji interpersonalnej

Show full item record

dc.contributor.author Antas, Jolanta [SAP11009074] pl
dc.contributor.author Kraśnicka-Wilk, Izabela [SAP14012422] pl
dc.contributor.editor Łebkowska, Anna [SAP11010087] pl
dc.contributor.editor Wróblewski, Łukasz [USOS112406] pl
dc.contributor.editor Badysiak, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2017-08-28T11:40:20Z
dc.date.available 2017-08-28T11:40:20Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7688-410-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43509
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Rola dotyku w komunikacji interpersonalnej pl
dc.title.alternative The role of touch in interpersonal communication pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos pl
dc.description.physical 121-132 pl
dc.description.additional Bibliogr. Recenzowane materiały z konferencji: W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury; 2015-09-28; 2015-09-29; Kraków pl
dc.subject.pl dotyk pl
dc.subject.pl komunikacja interpersonalna pl
dc.subject.en touch pl
dc.subject.en interpersonal communication pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska