Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Chasyd z OscaremAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Jankowicz Grzegorz
Röhrig, Géza

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Jankowicz Grzegorz
Röhrig, Géza

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Jankowicz Grzegorz
Röhrig, Géza