Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Fitness wyobraźniAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Enzensberger, Hans Magnus
Jankowicz Grzegorz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Enzensberger, Hans Magnus
Jankowicz Grzegorz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Enzensberger, Hans Magnus
Jankowicz Grzegorz