Jagiellonian University Repository

Czytanie Konopnickiej

Czytanie Konopnickiej

Show full item record

dc.contributor.editor Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.contributor.other Stala, Marian [SAP11008597] pl
dc.date.accessioned 2017-08-22T12:16:13Z
dc.date.available 2017-08-22T12:16:13Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3204-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43297
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Czytanie Konopnickiej pl
dc.title.alternative Reading Konopnicka's writings pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 215, [8] pl
dc.description.additional Marian Stala - posłowie pl
dc.abstract.pl Na stulecie śmierci Konopnickiej przygotowano monografię zbiorową, która odpowiada na pytanie: czy twórczość autorki Roty wytrzymała próbę lat, czy jest to jeszcze twórczość, która daje czytelnikowi cokolwiek innego poza obowiązkowymi wartościami ideowo-patriotycznymi, w które wpisały ją kanony lektur szkolnych? I okazuje się, że tak, że [...] Konopnicka zaciekawia jako artystka i jako obserwator rzeczywistości, zaciekawia tak dalece, że M. Stala w Posłowiu nie waha się stwierdzić, iż poetka jest głęboko zakorzeniona w wieku XIX, ale i wychyla się w wiek XX… [...]. Wartość tej zbiorowej monografii [...] jest niewątpliwa. W aspekcie poznawczym – są tu prace przynoszące nowe ujęcia, [...] są też - co również jest nowością – asocjacje tematyczne i obrazowe, o których jeszcze niedawno nikt by nie śmiał głośno mówić, jak paralele z Cyprianem Norwidem (a to i dla norwidologii jest przydatne…); są wreszcie tropy w interpretacji utworów poetyckich, reportaży i listów, które dla kategorii podmiotowości i tożsamości literatury postyczniowej zdają się być nowe i ciekawe, bo prowadzą w strony codzienności ludzkiej, bo łączą egzystencję jednostki ze światopoglądem zbiorowym, perspektywę zwykłego dnia w ludzkim życiu ze sprawami narodu i ludzkości. W aspekcie metodologicznym - zasadniczy trzon książki stanowią interpretacje nowej komparatystyki. pl
dc.subject.pl Maria Konopnicka pl
dc.subject.pl korespondencja pl
dc.description.publication 10 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)