Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Czytanie KonopnickiejAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Stala Marian
Płaszczewska Olga

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Stala Marian
Płaszczewska Olga

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Stala Marian
Płaszczewska Olga