Jagiellonian University Repository

Przestrzenie komparatystyki : italianizm

Przestrzenie komparatystyki : italianizm

Show full item record

dc.contributor.author Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2017-08-22T12:11:59Z
dc.date.available 2017-08-22T12:11:59Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-2901-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43296
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Przestrzenie komparatystyki : italianizm pl
dc.title.alternative Comparative literature and its spaces : italianism pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 682, [27] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 300-317, 611-654. Streszcz. ang. i włos. Indeks. Recenzowany podręcznik akademicki pl
dc.abstract.pl Niniejszy tom łączy poszukiwania teoretyczne i praktykę badawczą. Przedstawia rozwój komparatystyki jako odrębnej metodologii i dziedziny badań literackich, charakteryzuje jej główne obszary, ze szczególnym uwzględnieniem italianizmu. W drugiej części, w postaci studiów i analiz, prezentuje możliwości zastosowania metod porównawczych do badania różnych aspektów jednego z obszarów komparatystyki, jakim jest italianizm. Przestrzenie komparatystyki - italianizm to książka zarówno dla badaczy, jak i dla studentów różnych specjalności filologicznych i kulturoznawczych: może służyć zarówno jako źródło wiedzy na temat komparatystyki, jak i pokaz praktycznego zastosowania omawianych metod komparatystycznych. pl
dc.abstract.en The book, divided in two parts, unifies both the theoretical and the practical approach to the problem of interrelations among literature of different nations and between literature and other arts. In such a context comparative literature is seen as a method of research and as an autonomous field. pl
dc.subject.pl komparatystyka literacka pl
dc.subject.pl interdyscyplinarność pl
dc.subject.pl podróż literacka pl
dc.subject.pl korespondencja sztuk pl
dc.subject.pl italianizm pl
dc.subject.pl wielokulturowość pl
dc.subject.pl postkolonializm pl
dc.subject.pl historia idei pl
dc.subject.pl przekład pl
dc.subject.pl imagologia pl
dc.subject.pl mit literacki pl
dc.subject.pl genologia pl
dc.subject.pl tematologia pl
dc.subject.pl porównawcza historia literatur(y) pl
dc.subject.pl europejska starożytność i współczesność pl
dc.subject.en comparative literature pl
dc.subject.en interdisciplinarity pl
dc.subject.en travel writing pl
dc.subject.en correspondence of arts pl
dc.subject.en italianism pl
dc.subject.en multiculturalism and postcolonial studies pl
dc.subject.en literary myths pl
dc.subject.en genology pl
dc.subject.en imagology pl
dc.subject.en translation and translatuon studies pl
dc.subject.en thematology pl
dc.subject.en European antiquity and modernity pl
dc.subject.en comparative history of literature(s) pl
dc.description.series Komparatystyka polska : tradycja i współczesność pl
dc.description.points 50 pl
dc.description.publication 44 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Korytowska, Maria [SAP11005382] pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project N N103 230737 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)