Jagiellonian University Repository

"Dumanowski" Wita Szostaka : między fantastyką a powieścią historyczną

"Dumanowski" Wita Szostaka : między fantastyką a ...

Show full item record

dc.contributor.author Ossowska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2017-08-21T07:52:09Z
dc.date.available 2017-08-21T07:52:09Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-1638 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43257
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Dumanowski" Wita Szostaka : między fantastyką a powieścią historyczną pl
dc.title.alternative "Dumanowski" by Wit Szostak : between fantasy and historical novel pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-96 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 94-96 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Hum+16_1_2017/8687849b-9a41-458b-8aad-b9da3e2cedfb#page=77 pl
dc.abstract.pl Wit Szostak określany jest jako współczesny twórca fantasy. W rzeczywistości jednak autor Poszarpanych grani od 2003 roku każdą kolejną książką manifestuje swoje odchodzenie od tolkienowskiego gatunku. W artykule zaprezentowano sylwetkę oraz dorobek artystyczny pisarza, a także przybliżono moment przełomowy w jego twórczości, wiążący się bezpośrednio z powstaniem powieści Dumanowski. W pierwszej części pracy postawiono pytanie, czy aby na pewno Szostak, zgodnie z zapowiedzią, odszedł od gatunku, od którego zaczynał swą literacką podróż. Ze względu na dużą w ostatnim czasie popularność nowej powieści historycznej, z którą niewątpliwe można kojarzyć centralną cześć trylogii, zadano pytanie o to, które elementy świata przedstawionego świadczą o zakorzenieniu artysty w gatunku fantasy, a które wywodzą się wprost z powieści historycznej. Dumanowski Szostaka to utwór bogaty w sensy, prowokujący do stawiania wielu hipotez interpretacyjnych. W ostatniej części artykułu przestawiono możliwości odczytania utworu współczesnego pisarza oraz rozwinięto jedną z nich. pl
dc.abstract.en Wit Szostak is frequently described as the contemporary fantasy author. That is quite misleading because the author of Poszarpane Granie has been trying to be separated from Tolkien's writing since 2003. The main purpose of this article is to present Szostak's biography and his works as well as breakthrough in his writing strongly connected with the creation of the novel called Dumanowski. In the first part, the important question has been stated: is Szostak separated from the genre that he had started his journey? What is more, due to increasing interest in a new historical novel, that can be strongly indentified in the central part of Szostak's trilogy, another question has been raised: which elements of fictional world are connected with fantasy or maybe it is historical novel that is more visible in his work? That is why, Szostak's Dumanowski is the type of work that can be interpreted in more than one way. In the last part of this article, the attempt of interpreting this work has been included and one interpretation has been described in more detail. pl
dc.subject.pl fantastyka pl
dc.subject.pl nowa powieść pl
dc.subject.pl powieść historyczna pl
dc.subject.pl trylogia pl
dc.subject.en fantasy pl
dc.subject.en historical new roman pl
dc.subject.en historical fiction books pl
dc.subject.en trilogy pl
dc.description.number 16 (1) pl
dc.identifier.eissn 2082-9469 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-08-21 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska