Jagiellonian University Repository

The collection of musical manuscripts in I. J. Paderewski's personal library

pcg.skipToMenu

The collection of musical manuscripts in I. J. Paderewski's personal library

Show full item record

dc.contributor.author Szombara, Justyna [SAP12019651] pl
dc.date.accessioned 2015-03-27T15:15:17Z
dc.date.available 2015-03-27T15:15:17Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0015-6191 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4314
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title The collection of musical manuscripts in I. J. Paderewski's personal library pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-20 pl
dc.abstract.pl W Ośrodku Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX I XX wieku im. I.J. Paderewskiego (działającym przy Instytucie Muzykologii UJ) przechowywana jest kolekcja książek, druków muzycznych oraz innych cennych archiwaliów, należąca niegdyś do sławnego pianisty, kompozytora i męża stanu - Ignacego Jana Paderewskiego. W artykule omówiona została niewielka część kolekcji, obejmująca rękopisy muzyczne dedykowane i ofiarowane Paderewskiemu. Są to w większości utwory mało znanych lub zapomnianych kompozytorów polskich i obcych, adeptów kompozycji i kompozytorów-amatorów. Dedykacje i listy dołączone do kilku rękopisów wskazują jednoznacznie, że ich autorzy ofiarowali swoje kompozycje Paderewskiemu w nadziei na pozytywną opinię lub innego rodzaju wsparcie ze strony sławnego wirtuoza. Wśród zachowanych manuskryptów odnaleźć można także kilka cenniejszych, unikatowych źródeł, m. in. autografy dwóch nieznanych utworów Ludomira Michała Rogowskiego. Kolekcja ta stanowi ważne świadectwo rozległych kontaktów artystycznych Paderewskiego, świadczy także o wielkiej estymie, jaką darzyli artystę współcześni. pl
dc.abstract.en The Center for the Documentation of the 19th- and 20th-Century Polish Music holds a valuable collection, owned before the World War II by the famous Polish pianist, composer, and politician Ignacy Jan Paderewski. The collection consists of about 4,000 books, nearly the same number of musical prints and other valuable archives, including pages of Paderewski’s musical manuscripts, photos and letters. An interesting part of the collection constitutes, beside the mentioned above, manuscripts of other musicians - professional composers, composition adepts and also amateurs, who offered their own works to the pianist as an expression of their admiration and affection. Notes and letters attached to several manuscripts indicate that some of the artists used to send and even dedicate their compositions to Paderewski counting on a favorable opinion or other support from the famous virtuoso. Among the existing manuscripts, there are many unique sources. Compositions which were published and were familiar to musicologists constitute a small part of the collection. Strongly represented are works of little-known or forgotten composers from Poland, U.S., France and other countries. These compositions are not always of top quality, but nowadays they are primarily of historical interest. The article includes a list of the musical manuscripts by other composers in I.J. Paderewski’s private library held by the Centre. pl
dc.subject.pl Ignacy Jan Paderewski pl
dc.subject.pl księgozbiór pl
dc.subject.pl rękopisy muzyczne pl
dc.subject.en Ignacy Jan Paderewski pl
dc.subject.en personal library pl
dc.subject.en musical manuscripts pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Fontes Artis Musicae pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Muzykologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)