Jagiellonian University Repository

Avascular necrosis of the lunate bone (Kienböck''s disease) secondary to scapholunate ligament tear as a consequence of trauma : a case study

Avascular necrosis of the lunate bone (Kienböck''s ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska