Jagiellonian University Repository

Больница и госпиталь : матафорические образы страны и общества в русской литературе Рубежа ХХ и ХХI вв.

pcg.skipToMenu

Больница и госпиталь : матафорические образы страны и общества в русской литературе Рубежа ХХ и ХХI вв.

Show full item record

dc.contributor.author Wawrzyńczak, Aleksander [SAP11018082] pl
dc.date.accessioned 2015-03-27T14:28:37Z
dc.date.available 2015-03-27T14:28:37Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-9984-14-618-8 pl
dc.identifier.issn 1407-7817 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4310
dc.language rus pl
dc.title Больница и госпиталь : матафорические образы страны и общества в русской литературе Рубежа ХХ и ХХI вв. pl
dc.title.alternative Bol'nica i gospital' : metaforičeskie obrazy strany i obŝestva v russkoj literature rubeža XX i XXI v v. pl
dc.title.alternative Hospital i military hospital : metaphorical of country and society in russian literature at the turn of the 20th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 185-193 pl
dc.abstract.pl W artykule zostały przedstawione 3 powieści współczesnych pisarzy rosyjskich. Wspólnym motywem powieści jest szpital jako metafora państwa. W powieści Walentina Rasputina bohaterowie - komuniści i liberałowie - pacjenci szpitala dyskutują o historii i polityce ich ojczyzny. Kolejny fragment, poświęcony jest powieści Aleksandra Solżenicyna "Odział chorych na raka". Z kolei MIchaił Elizarow pokazuje Związek Radziecki jako szpital wojskowy, w którym nie obowiązują żadne prawa. W filozoficznej powieści Maxima Kantor choroby stają się symbolem i metaforą globalnego kryzysu ekonomicznego i moralnego. W każdej z przedstawionych powieści pojawia się też motyw ucieczki jako drogi do wolności, pomimo której człowiek nie może pokonać przeznaczenia i globalnych procesów, ale może zachować siebie przez ucieczkę duchową lub śmierć. pl
dc.abstract.en The article presents three Russian novels of contemporary writers, in which there is a hospital theme as a metaphor for the country. In Valentin Rasputin's novel In hospital the characters - communist and liberal are disputing on the history and policies of their homeland. This piece refers to the work of Alexander Solzhenitsynís Cancer ward. Mikhail Elizarov presents Soviet Union as a military hospital, where lawlessness prevails. In the philosophical novel by Maxim Kantor, the charactersí disease becomes a metaphor for global economic and moral crisis. In each of the novel a theme of escapism appears, as the road to freedom, but it does not mean that the characters have conquered (have won). Man cannot win over destiny and global processes, but he can keep himself either escaping spiritually or physically by death. pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.journal Славянские Чтения = Slavânskie Čteniâ pl
dc.language.container rus pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)