Jagiellonian University Repository

Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Wróbel, Włodzimierz [SAP11013099] pl
dc.contributor.author Cychosz, Przemysław [USOS4711] pl
dc.date.accessioned 2017-08-03T08:58:43Z
dc.date.available 2017-08-03T08:58:43Z
dc.date.submitted 2015-12-07 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43077
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego pl
dc.title.alternative Constitutional standard of polish criminal law in the judicature of polish Constitutional Court pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 469 pl
dc.subject.pl prawo karne pl
dc.subject.pl konstytucja pl
dc.subject.pl Trybunał Konstytucyjny pl
dc.subject.en criminal law pl
dc.subject.en constitution pl
dc.subject.en Polish Constitutional Tribunal pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/264 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Katedra Prawa Karnego pl
dc.contributor.reviewer Wiliński, Paweł pl
dc.contributor.reviewer Zoll, Andrzej [SAP11003693] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright