Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Comparison between prospectively electrocardiogram-gated high-pitch mode and retrospectively electrocardiogram-gated mode for dual-source CT coronary angiography

Comparison between prospectively electrocardiogram-gated ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska