Jagiellonian University Repository

Art-hard core

Art-hard core

Show full item record

dc.contributor.author Syska, Rafał [SAP11017926] pl
dc.date.accessioned 2015-03-27T10:37:32Z
dc.date.available 2015-03-27T10:37:32Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2083-0874 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4292
dc.language pol pl
dc.title Art-hard core pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 26-34 pl
dc.abstract.pl Artykuł opisuje zjawisko wykorzystywania konwencji i sposobów obrazowania charakterystycznych dla kina pornograficznego we współczesnym filmie autorskim. Autor dokonał syntezy zjawiska, przedstawił metody ukrywania hard core’u w kinie mainstreamowym, artystycznym, awangardowym i artystycznym, dokonał analizy historycznofilmowej, aplikując te obserwacje do analizy kina współczesnego. W ten sposób stworzył typologię art-hard core’u, akcentując odmienną użyteczność scen niesymulowanego seksu, aspekt fizjologiczny i cielesny w duchu tzw., corporeal cinema, a także kwestię feminizmu i szczególnej roli w tego rodzaju filmach cielesności aktora. pl
dc.abstract.en This article describes how the contemporary art cinema uses the conventions and ways of representation which are typical for hard-core’s cinema components. Author conducted the synthesis and showed how the pornographic conventions have been concealed in history of mainstream, art, avant-garde and ethnographic cinema applying the study into analysis of contemporary cinema. As a result he created the typology of art-hard core and stressed the different use of real sex scenes in these films, biological aspects in terms of corporeal cinema, as well as the phenomenon of feminism and characteristic status of human body of actors and actress. pl
dc.subject.pl kino współczesne pl
dc.subject.pl kino artystyczne pl
dc.subject.pl kino pornograficzne pl
dc.subject.en contemporary cinema pl
dc.subject.en hard core films pl
dc.subject.en art cinema pl
dc.description.number 3-4 (19-20) pl
dc.description.publication 0,95 pl
dc.title.journal Ekrany pl
dc.title.volume Art-hard core pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)