Jagiellonian University Repository

Mechanizm produkcji anionorodnika ponadtlenkowego przez cytochrom $bc_{1}$ badany poprzez modyfikację poszczególnych etapów przepływu elektronów w łańcuchach kofaktorów

pcg.skipToMenu

Mechanizm produkcji anionorodnika ponadtlenkowego przez cytochrom $bc_{1}$ badany poprzez modyfikację poszczególnych etapów przepływu elektronów w łańcuchach kofaktorów

Show full item record

dc.contributor.advisor Osyczka, Artur [SAP11017125] pl
dc.contributor.author Borek, Arkadiusz [SAP13008285] pl
dc.date.accessioned 2017-07-18T07:29:58Z
dc.date.available 2017-07-18T07:29:58Z
dc.date.submitted 2015-02-03 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42898
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Mechanizm produkcji anionorodnika ponadtlenkowego przez cytochrom $bc_{1}$ badany poprzez modyfikację poszczególnych etapów przepływu elektronów w łańcuchach kofaktorów pl
dc.title.alternative Mechanism of superoxide production by cytochrome $bc_{1}$ studied by modifications of individual steps of electron transpory chain pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 201 pl
dc.abstract.pl Cytochrom $\mathit{bc}_{1}$ jest białkiem łańcucha transportu elektronów. Jego działanie związane jest z budowaniem siły protonomotorycznej służącej do produkcji ATP. Oprócz reakcji katalitycznych (które konserwują energię), w pewnych warunkach mogą zachodzić reakcje uboczne, które prowadzą do dyssypacji energii. W reakcjach katalitycznych energia reakcji utleniania chinolu jest wykorzystywana do translokacji protonów w obrębie cytochromu $\mathit{bc}_{1}$. W tym przypadku, w miejscu katalitycznym Qo następuje rozdział dwóch elektronów dostarczanych przez chinol, które przepływają przez dwa odrębne łańcuchy kofaktorów. W reakcjach ubocznych, w konsekwencji może nastąpić utrata części energii z utleniania chinolu. Może być ona „rozproszona” na skutek częściowej lub całkowitej utraty funkcji translokacji protonów przez cytochrom $\mathit{bc}_{1}$. Są to reakcje, w których w miejscu katalitycznym Qo nie następuje wydajny rozdział elektronów na dwa łańcuchy kofaktorów. Jedną z reakcji ubocznych jest przekaz elektronu z semichinonu w miejscu Qo na tlen z wytworzeniem anionorodnika ponadtlenkowego. W wyniku tej reakcji oprócz spadku wydajności translokacji protonów, powstaje reaktywny rodnik, który może prowadzić do dużych uszkodzeń w komórce poprzez utlenianie różnych cząsteczek, takich jak lipidy i białka. Inną reakcją uboczną może być przekaz obydwu elektronów na jeden łańcuch kofaktorów (na łańcuch o wyższym potencjale redoks), co powoduje spadek wydajności fosforylacji oksydacyjnej. W pracy doktorskiej badane były zarówno reakcje katalityczne jak i reakcje uboczne. Praca doświadczalna nad poznaniem tych reakcji została wzbogacona pełnym teoretycznym modelem działania monomeru cytochromu $\mathit{bc}_{1}$. Model ten umożliwia poznanie działania cytochromu $\mathit{bc}_{1}$ oraz przewidzenie zachowania się badanego układu w różnych warunkach stężenia substratów i produktów, jak i efektu kinetycznego łączenia mutacji w obrębie tego białka. W pracy doktorskiej został też opisany efekt inhibicji cytochromu $\mathit{bc}_{1}$ przez jeden z substratów – chinol. Inhibicja ta jest połączona ze znacznym spadkiem aktywności białka po czasie rzędu kilkunastu – kilkudziesięciu sekund i z produkcją anionorodnika ponadtlenkowego. Efekty kinetyczne mutacji punktowych i produkcja wolnych rodników są czynnikami, które leżą u podstaw chorób mitochondrialnych. Niektóre mutacje pojawiające się w obrębie ludzkiego cytochromu b zostały przebadane w tej pracy doktorskiej. W oparciu o zdobytą wiedzę zaproponowano sposób w jaki mutacje te wpływają na funkcjonowanie białka. pl
dc.subject.pl cytochrom $bc_{1}$ pl
dc.subject.pl anionorodnik ponadtlenkowy pl
dc.subject.pl mutacje mitochondrialne pl
dc.subject.pl mechanizm działania pl
dc.subject.pl model matematyczny pl
dc.subject.en cytochrome $bc_{1}$ pl
dc.subject.en superoxide pl
dc.subject.en mitochondrial mutations pl
dc.subject.en mechanism of action pl
dc.subject.en mathematical model pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/029 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.contributor.reviewer Froncisz, Wojciech [SAP11004926] pl
dc.contributor.reviewer Gruszecki, Wiesław pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright