Jagiellonian University Repository

Neologizmy w dramatach Stanisława Wyspiańskiego na tle normy językowej przełomu XIX i XX wieku

pcg.skipToMenu

Neologizmy w dramatach Stanisława Wyspiańskiego na tle normy językowej przełomu XIX i XX wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Śliwiński, Władysław [SAP11006536] pl
dc.contributor.author Jabczuga-Gębalska, Malwina [USOS56656] pl
dc.date.accessioned 2017-07-17T15:09:09Z
dc.date.available 2017-07-17T15:09:09Z
dc.date.submitted 2015-01-29 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42877
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Neologizmy w dramatach Stanisława Wyspiańskiego na tle normy językowej przełomu XIX i XX wieku pl
dc.title.alternative Neologisms in dramas by Stanislaw Wyspianski in comparison with language norm at the turn of the 20th century pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 356 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl język artystyczny pl
dc.subject.pl język Stanisława Wyspiańskiego pl
dc.subject.pl neologizm pl
dc.subject.pl zmiany semantyczne pl
dc.subject.en artistic language pl
dc.subject.en language of Stanislaw Wyspianski pl
dc.subject.en neologizm pl
dc.subject.en semantic change pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/025 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki pl
dc.contributor.reviewer Kleszczowa, Krystyna pl
dc.contributor.reviewer Przybylska, Renata [SAP11010454] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright