Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawo pierwokupu i nabycia udziałów i akcji oraz prawo nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Prawo pierwokupu i nabycia udziałów i akcji oraz ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.contributor.editor Pazdan, Maksymilian pl
dc.contributor.editor Jagielska, Monika pl
dc.contributor.editor Rott-Pietrzyk, Ewa pl
dc.contributor.editor Szpunar, Maciej pl
dc.date.accessioned 2017-07-17T09:57:58Z
dc.date.available 2017-07-17T09:57:58Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8107-156-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42843
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Prawo pierwokupu i nabycia udziałów i akcji oraz prawo nabycia nieruchomości rolnej przez Agencję Nieruchomości Rolnych pl
dc.title.alternative The pre-emption and the right of acquisition of shares and the right of acquisition of an agriculture immovable by the Agriculture Agency pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wolters Kluwer pl
dc.description.physical 1221-1233 pl
dc.subject.pl nieruchomość rolna pl
dc.subject.pl prawo pierwokupu pl
dc.subject.pl spółka prawa handlowego pl
dc.subject.pl prawo nabycia pl
dc.subject.en agriculture immovable pl
dc.subject.en pre-emption pl
dc.subject.en company of commercial law pl
dc.subject.en right of acquisition pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,875 pl
dc.title.container Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 99; liczba stron 1312; liczba arkuszy wydawniczych 103,5; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach