Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Prawo pierwokupu i nabycia udziałów i akcji oraz ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Pisuliński Jerzy
Pazdan, Maksymilian
Jagielska, Monika
Rott-Pietrzyk, Ewa
Szpunar, Maciej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Pisuliński Jerzy
Pazdan, Maksymilian
Jagielska, Monika
Rott-Pietrzyk, Ewa
Szpunar, Maciej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Pisuliński Jerzy
Pazdan, Maksymilian
Jagielska, Monika
Rott-Pietrzyk, Ewa
Szpunar, Maciej