Jagiellonian University Repository

Intraarterial CT angiography using ultra low volume of iodine contrast : own experiences

pcg.skipToMenu

Intraarterial CT angiography using ultra low volume of iodine contrast : own experiences

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska