Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Constructions of diagonal quartic and sextic surfaces with infinitely many rational points

Constructions of diagonal quartic and sextic surfaces ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Ulas, Maciej [SAP11019912] pl
dc.contributor.author Bremner, Andrew pl
dc.contributor.author Choudhry, Ajai pl
dc.date.accessioned 2015-03-27T07:13:40Z
dc.date.available 2015-03-27T07:13:40Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1793-0421 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4282
dc.language eng pl
dc.title Constructions of diagonal quartic and sextic surfaces with infinitely many rational points pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1675-1698 pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.doi 10.1142/S179304211450050X pl
dc.identifier.eissn 1793-7310 pl
dc.title.journal International Journal of Number Theory pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 15


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach