Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podejmowanie decyzji przez organizacje międzynarodowe w sytuacjach niespodziewanych zagrożeń : analiza wybranych przypadków

Podejmowanie decyzji przez organizacje międzynarodowe ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.advisor Krauz-Mozer, Barbara [SAP11009784] pl
dc.contributor.author Durkalec, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2017-07-13T12:28:55Z
dc.date.available 2017-07-13T12:28:55Z
dc.date.submitted 2015-01-20 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42767
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Podejmowanie decyzji przez organizacje międzynarodowe w sytuacjach niespodziewanych zagrożeń : analiza wybranych przypadków pl
dc.title.alternative Decision-making by international organizations in unexpected threat situations : case study analyses pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 368 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl organizacje międzynarodowe pl
dc.subject.pl podejmowanie decyzji pl
dc.subject.pl zagrożenia pl
dc.subject.en international organisations pl
dc.subject.en decision-making pl
dc.subject.en threat pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/013 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Zakład Teorii Polityki i Państwa pl
dc.contributor.reviewer Bankowicz, Marek [SAP11011949] pl
dc.contributor.reviewer Pietraś, Marek pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright