Jagiellonian University Repository

A cognitive approach to the hermeneutics of Jonathan Edwards’s Sermons

pcg.skipToMenu

A cognitive approach to the hermeneutics of Jonathan Edwards’s Sermons

Show full item record

dc.contributor.author Choiński, Michał [SAP14001414] pl
dc.date.accessioned 2015-03-26T15:54:21Z
dc.date.available 2015-03-26T15:54:21Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1734-4182 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4271
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title A cognitive approach to the hermeneutics of Jonathan Edwards’s Sermons pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 141-157 pl
dc.identifier.weblink http://theologica.ewst.pl/uploads/2014/02/141_Choinski_Micha%C5%82_Rhetorical-Hermeneutics-of-Edwards-Sermonic-Imagery.pdf pl
dc.abstract.pl W artykule została podjęta próba zastosowania poetyki kognitywnej do opisu języka kazań Jonathana Edwardsa. Metodologia kognitywna wydaje się szczególnie użyteczna przy analizie retoryki homiletycznej Edwardsa ponieważ z jednej strony kładzie nacisk na zastosowane w kazaniach mechanizmy językowe, a z drugiej podkreśla rolę kontekstu, tym samym pomaga w zrozumieniu procesów ich recepcji. Zawarte w artykule przykładowe analizy kognitywne przeprowadzone zostały na dwóch kazaniach Edwardsa: Future Punishment of the Wicked oraz Sinners in the Hands of an Angry God — w przypadku pierwszego tekstu zwrócono uwagę na obrazy użyte w kazaniu, a w przypadku drugiego analiza skupia się na obecnym w nim mechanizmie przesunięcia deiktycznego. pl
dc.abstract.en In the article I employ cognitive poetics for the analysis of Jonathan Edwards’ sermons. This methodology seems particularly effective for the investigation of his preaching; on the one hand, it puts emphasis on language patterns and mechanisms employed in sermons; on the other hand, it highlights their communicative context, thus helping to explicate their reception process. The analysis featured in the article was conducted on two of Edwards’ sermons: Future Punishment of the Wicked and Sinners in the Hands of an Angry God; in case of the former I focus on the imagery and in case of the latter on the mechanism of ’deictic shift’. pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.journal Theologica Wratislaviensia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-03-26 pl
dc.participation Choiński, Michał: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)