Jagiellonian University Repository

Wybrane zagadnienia problematyki niepełnosprawności w Polsce

pcg.skipToMenu

Wybrane zagadnienia problematyki niepełnosprawności w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Popiel, Marcin [USOS163527] pl
dc.contributor.author Kurda, Wojciech [USOS45683] pl
dc.contributor.editor Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.editor Mika, Mirosław [SAP11018123] pl
dc.date.accessioned 2017-07-13T06:38:19Z
dc.date.available 2017-07-13T06:38:19Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64089-37-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42705
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wybrane zagadnienia problematyki niepełnosprawności w Polsce pl
dc.title.alternative Selected aspects of disability issues in Poland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pl
dc.description.physical 237-248 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 247-248 pl
dc.subject.pl niepełnosprawność pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl definicje pl
dc.subject.en disability pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en definitions pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Człowiek i jego działania : spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl
dc.sourceinfo liczba autorów 39; liczba stron 395; liczba arkuszy wydawniczych 24,69; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa