Jagiellonian University Repository

Trichobezoar, rapunzel syndrome, tricho-plaster bezoar : a report of three cases

pcg.skipToMenu

Trichobezoar, rapunzel syndrome, tricho-plaster bezoar : a report of three cases

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska