Jagiellonian University Repository

"Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło"? : Przyboś i Miłosz

pcg.skipToMenu

"Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło"? : Przyboś i Miłosz

Show full item record

dc.contributor.author Fiut, Aleksander [SAP11006238] pl
dc.date.accessioned 2017-07-10T08:53:06Z
dc.date.available 2017-07-10T08:53:06Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1232-2105 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42558
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło"? : Przyboś i Miłosz pl
dc.title.alternative "No madness in his heart did not eat him"? : Przyboś and Milosz pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 9-17 pl
dc.identifier.weblink http://www.kwartalnik.art.pl/wp-content/uploads/2016/07/kwartalnik-90-do-netu.pdf#page=11 pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl Julian Przyboś pl
dc.subject.en Czesław Miłosz pl
dc.subject.en Julian Przyboś pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 2 (90) pl
dc.description.publication 0,52 pl
dc.title.journal Kwartalnik Artystyczny pl
dc.title.volume Lec, Miłosz, Herbert, Szymborska, Hartwig, Kronhold, Libera pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-05-25 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 3; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa