Jagiellonian University Repository

Afgańskie siły zbrojne w koncepcji reform sektora bezpieczeństwa po 2001 roku

Afgańskie siły zbrojne w koncepcji reform sektora ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.author Górka-Winter, Beata pl
dc.date.accessioned 2017-07-06T13:29:31Z
dc.date.available 2017-07-06T13:29:31Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42456
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Afgańskie siły zbrojne w koncepcji reform sektora bezpieczeństwa po 2001 roku pl
dc.title.alternative Afghan military forces in the concept of security sector reform after 2001 pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [6], 310 pl
dc.abstract.pl Niniejsza dysertacja przedstawia kolejne etapy tworzenia Afgańskiej Armii Narodowej (Afghan National Army – ANA) po 2001 r. oraz podejmuje próbę oceny wysiłków społeczności międzynarodowej w tej sferze w kontekście koncepcji reform sektora bezpieczeństwa (Security Sector Reform – SSR). Omówiono aspekty teoretyczne koncepcji SSR, w tym jej kluczowe założenia dla państw postkonfliktowych. Ukazano najważniejsze uwarunkowania (ekonomiczne, społeczne, geograficzne) dla tworzenia afgańskich sił bezpieczeństwa w ujęciu historycznym, a także po interwencji sił koalicji międzynarodowej w Afganistanie w 2001 r. Przedstawiono również najważniejsze przedsięwzięcia nakierowane na stworzenie nowoczesnych sił zbrojnych w nowożytnej historii Afganistanu. W swojej zasadniczej części praca skupia się przede wszystkim na opisie głównych etapów realizacji reformy sektora bezpieczeństwa w aspekcie budowania sił zbrojnych. Omówiono najważniejsze założenia koncepcji budowy ANA po 2001 r. oraz jej najważniejsze modyfikacje warunkowane zmianami sytuacji międzynarodowej oraz sytuacji wewnątrz państwa. Następnie ukazano proces tworzenia ANA, z uwzględnieniem najważniejszych problemów wpływających na niską efektywność tych działań. W pracy podjęto także próbę ewaluacji działań ukierunkowanych na tworzenie ANA wg kryteriów zaproponowanych w koncepcji sektora bezpieczeństwa dla państw postkonfliktowych. pl
dc.subject.pl Afganistan pl
dc.subject.pl ANA pl
dc.subject.pl reforma sektora bezpieczeństwa pl
dc.subject.pl armia pl
dc.subject.en Afghanistan pl
dc.subject.en ANA pl
dc.subject.en security sector reform pl
dc.subject.en army pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2015/203 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.contributor.reviewer Balcerowicz, Bolesław pl
dc.contributor.reviewer Jałoszyński, Kuba pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright