Jagiellonian University Repository

Polskie muzeum etnograficzne w XXI wieku

Polskie muzeum etnograficzne w XXI wieku

Show full item record

dc.contributor.author Barański, Janusz [SAP11016755] pl
dc.date.accessioned 2015-03-26T10:36:24Z
dc.date.available 2015-03-26T10:36:24Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2391-6869 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4239
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polskie muzeum etnograficzne w XXI wieku pl
dc.title.alternative Polish ethnographic museum in the XXI century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-21 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 21. pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 0,42 pl
dc.title.journal Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska