Jagiellonian University Repository

Enhancing effectiveness of capillary electrophoresis as an analytical tool in the supramolecular acidity modification

Enhancing effectiveness of capillary electrophoresis ...

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Paweł [SAP14011291] pl
dc.contributor.author Woźniakiewicz, Michał [SAP11019917] pl
dc.contributor.author Janus, Magdalena pl
dc.contributor.author Kościelniak, Paweł [SAP11010982] pl
dc.date.accessioned 2017-07-04T11:47:43Z
dc.date.available 2017-07-04T11:47:43Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1618-2642 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/42296
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Enhancing effectiveness of capillary electrophoresis as an analytical tool in the supramolecular acidity modification pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 3633-3643 pl
dc.identifier.weblink https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00216-017-0305-y.pdf pl
dc.description.volume 409 pl
dc.description.number 14 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s00216-017-0305-y pl
dc.identifier.eissn 1618-2650 pl
dc.title.journal Analytical and Bioanalytical Chemistry pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Analitycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa