Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Report from the conference 20 years of "Iran and the Caucasus" : a breakthrough in Aghveran (Armenia), 21-23 October 2016

Report from the conference 20 years of "Iran and the ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska